فروشگاه آیدا ( شعبه 1 )

فارس - شیراز - معالی آباد - مجتمع آفتاب فارس - طبقه زیرزمین - پلاک 82

36354674

مدیریت : آقای اقدام ساعت کاری : 10 الی 14 / 17 الی 23