بوتیک روجا

مازندران - ساری - خیابان قارن - پاساژ الهیه - طبقه 2 (وسط) - داخل راهرو دوم - واحد 223

01133327626

مدیریت : خانم طیبی و اکبریان ساعت کاری : 9:30 الی 13:30 / 16:30 الی 22