دعوت به همکاری
۲۷ آبان ۱۳۹۷ دعوت به همکاری
آینده صنعت پوشاک بربال فناوری
۳۱ تير ۱۳۹۷ آینده صنعت پوشاک بربال فناوری

بر آینده صنعت چه خواهد گذشت ؟

برگزاری جلسات هفتگی مدیران ویچی
۱۹ تير ۱۳۹۷ برگزاری جلسات هفتگی مدیران ویچی

اتاق فکر ویچــی

هویت سازمانی با طراحان داخلی
۱۹ تير ۱۳۹۷ هویت سازمانی با طراحان داخلی

نقش طراحان در روند خلق هویت سازمانی

حمایت از کالای با کیفیت ایرانی
۱۶ دي ۱۳۹۶ حمایت از کالای با کیفیت ایرانی

هموطنان گرامی

مرکز آموزش ویچی
۶ دي ۱۳۹۶ مرکز آموزش ویچی

راه اندازی واحد آموزش جهت برگزاری دوره های کاربردی