برگزاری جلسات هفتگی مدیران ویچی

برگزاری جلسات هفتگی مدیران ویچی

۱۹ تير ۱۳۹۷

اتاق فکر ویچــی

بنا بر دستور مدیریت محترم مجموعه ، مبنی بر برگزاری جلسات هفتگی بصورت منظم، جهت بررسی موضوعات مختلف، حل مشکلات احتمالی و بهبود روندهای کاری، روزهای سه شنبه در ساختمان ویچی برگزار می گردد.
 
در این جلسه موضوعات و مسائل بخش های مختلف توسط مدیران و کارکنان حاضر مطرح می گردد، که بنا بر هر موضوع مطرح شده و واحدهای مرتبط با آن، پرسنل واحدها (مدیران و کارکنان) نسب به راهکارهای مرتبط در زمینه رفع مشکلات احتمالی یا بهینه سازی روند آن فعالیت مطالبی را ذکر می نمایند. 
بنا بر سیاست گذاری مجموعه، کلیه مطالب و سرفصل های ذکر شده در جلسات هفتگی مدیران صورت جلسه می گردد و موارد اقدامی و تصمیمات اخذ شده به مدیران و افراد مرتبط ابلاغ می گردد تا در فرصت مقرر شده نسبت به اجرا یا رفع مشکل اقدامات مقتضی را انجام دهند.
مدیریت مجموعه ویچی، در تلاش هستند که با  برگزاری این  جلسات پیشنهادات و انتقادات در محیطی صمیمی مطرح گردد  و در صورت وجود مشکلی احتمالی، این مشکلات سریعتر  شناسایی شده و  به صورت شفاف نسبت به رفع آنها توسط واحدهای  مرتبط  اقدامات لازم صورت پذیرد.