شرکت تولیدی ویچی در مشاغل زیر استخدام می نماید:

شماره های تماس: ۰۹۹۱۵۹۴۳۳۴۹           ۹۱۰۷۰۸۹۲-۰۲۱  داخلی ۱۰۱        ارسال رزومه: cv@vichyteen.com