تقدیر نامه ها و تندیس های اهدایی ویچی

شرکت لباس مجلسی ویچی

تندیس همایش بازاریابی به شیوه بزرگان فروش

    تندیس دومین جشنواره زنان و    تولید ملی

   تندیس سومین اجلاس جهانی   نشان منتخب

شرکت ویچی

 تندیس هفتمین کنفرانس بین المللی برند برتر

شرکت لباس مجلسی ویچی

تندیس روزآمد حامی اقتصاد و توسعه از شبکه تهران صدا و سیما

تقدیرنامه توسعه صنعت پوشاک

گواهینامه سازمان صنایع کوچک استان تهران

گواهینامه سومین سمینار برندسازی جهانی

تقدیرنامه همایش تخصصی برندهای برتر پوشاک

تقدیرنامه دومین جشنواره زنان و تولید ملی

گواهینامه سومین کنفرانس بین المللی برند جهانی