عاملیت های فروش استان چهارمحال و بختیاری

فروشگاه چینکا

عاملیت VIP ویچی

مدیریت : خانم افسانه براتی

آدرس شعبه ۱ : چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، خیابان کاشانی، نبش کوچه ۵۶ 

آدرس شعبه ۲ :  چهارراه فصیحی، مجتمع امام صادق، پلاک ۸۹

اینستاگرام : 

اطلاعات بیشتر